Чиме се бавимо и кога збрињавамо?

Чиме се бавимо и кога збрињавамо?

Чиме се бавимо и кога збрињавамо?

У обављању здравствене делатности, Завод пружа превентивне, дијагностичке, терапијске и рехабилитационе здравтсвене услуге из:

  • дерматовенерологије и
  • микробиологије са паразитологијом.

 

Завод збрињава све грађане Београда, како му и сам назив каже, као и грађане са територије Републике Србије.

 

Корисници услуга Завода, са територије Града Београда, у Завод долазе само са овереном здравственом легитимацијом.

Корисници са територије Републике Србије могу користити услуге Завода, с тим, што морају имати регуларни упут од изабраног лекара, оверен код Фонда коме припадају. Упут важи 6 месеци.

Када корисник нема здравствену легитимацију, а жели да изврши преглед у Заводу, тада се та услуга, према важећем ценовнику, наплаћује 1.700,00 /хиљаду седамсто динара/.